Jacek Dukaj

pisarz, który wieszczy koniec pisma. Prozaik, eseista, krytyk. Autor m.in. Czarnych [...]